klaster11.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Liturgie - služby

svitek
.
ovecky

Formace ve třetím řádu

Život laika ve třetím řádu vychází z jeho osobní touhy, povolání a rozhodnutí žít svůj život způsobem, který je nejen životem křesťanským, ale navíc je navázán na tradici karmelitánského řádu podle vzoru sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže. Touha vše předchází a je přirozenou odpovědí člověka na Kristovo velikonoční poselství, pokud se jím nechává oslovit. U každého křesťana bude mít jinou podobu a pro Tereziánský karmel je dán snahou disponovat se pro hluboký život modlitby. Touha pak je následována rozpoznáváním povolání života v třetím řádu, pro které je určeno období formace. Touha křesťana žít ve třetím řádu je základem, je obrácením mysli k Bohu, je odpovědí na poznání evangelia. Rozpoznání povolání je krokem, který odděluje velice pozitivní, ale přece jen pouze lidskou touhu od té, která je pochází přímo od Boha. Pokud je touha po životě v třetím řádu rozpoznána jako pravá, musí být k její úplnému naplnění následována rozhodnutím, které je zakončeno osobními přísliby, nejdříve na tři roky a posléze na celý život; žít chudobu, poslušnost a čistotu v rámci života laika ve světě v té míře, která odpovídá jeho sekulárnímu charakteru a životnímu stavu. Mimo to mohou za určitých okolností členové třetího řádu složit soukromý slib čistoty a poslušnosti. Úkolem karmelitánského terciáře je snaha žít hluboký osobní život modlitby, tak jak jednotlivým členům jejich životní stav aktuálně i habituálně dovoluje a to především podle vzoru sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana z Kříže.

ocds04ocds05ocds06ocds07

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100