klaster18.JPG

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Příprava na Tereziánské výročí

připravuje P. Vojtěch Kohut ocd

V roce 2015 náš Řád oslaví pětisté výročí narození své zakladatelky, svaté Terezie od Ježíše, zvané také Veliké (*28. března 1515 v Ávile; +4. října 1582 v Albě de Tormes). V rámci přípravy na toto výročí byl na 90. generální kapitule Řádu bosých karmelitánů, která se konala ve dnech 17. dubna -18. května 2009 ve Fatimě, přijat dokument "Pro vás jsem se narodila"

(text v plném znění viz zde).

 

Jak z tohoto dokumentu vyplývá, konventy bosých karmelitánů a kláštery bosých karmelitek na celém světě se mají na tuto oslavu duchovně připravit vytrvalou a pozornou četbou děl svaté Terezie, přičemž pro každý z následujících pěti let je rovněž určeno, který tereziánský spis by měl být čten a rozjímán, ať už individuálně nebo v rámci komunitních setkání.

 

Návrh počítá s tímto rozvržením četby:

2009-2010 Kniha života (známá také jako Život; celoroční rozvrh četby viz zde)
2010-2011 Cesta dokonalosti (někdy uváděná jako Cesta k dokonalosti; rozvrh četby zde)
2011-2012 Kniha o zakládáních (Kniha o zakládání)
2012-2013 Vnitřní hrad (zvaný rovněž Hrad v nitru nebo Příbytky)
2013-2014 Duchovní relace, Básně a Dopisy

Četba začíná a končí vždy 15. října daného roku, tedy o slavnosti svaté Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Jako pomůcka k této četbě, ale i k přípravě a obsahové organizaci komunitních setkání nebo různých kolokvií a kongresů, byla zřízena webová stránka www.pervoisononata.com, kde lze nalézt celou řadu materiálů rozmanitého druhu ve španělštině, angličtině, francouzštině, italštině, němčině a polštině.

Také v rámci Provinční delegatury bosých karmelitánů v České republice se připravujeme četbou tereziánských děl (podle výše uvedeného schématu) na oslavu pětistého výročí narození svaté Terezie. Na tomto místě se s vámi chceme dělit o materiály, které máme k dispozici, aby tak mohly posloužit k případnému duchovnímu obohacení rovněž vám.

Dny spirituality

Od roku 1997 organizuje Klášter Pražského Jezulátka (později Provinční delegatura OCD) každoročně jednodenní přednáškové sympózium na teologická a duchovní témata. Zatímco v letech 1997-2000 byly přednášky věnované přípravě a oslavě Velkého Jubilea a v letech 2001-2009 základním prvkům karmelitánské spirituality, od roku 2010 sledují přípravu na pětisté výročí narození svaté Terezie.

Pracovní karty

K četbě tereziánských spisů nabízí k tomu zřízená komise při generálním domě OCD takzvané "pracovní karty" - materiál, který má napomáhat jak individuální, tak především společné četbě jednotlivých děl světice. Karta 1 (C 1-3), karta 2 (C 4-5), karta 3 (C 6-9), karta 4 (C 10-11), karta 5 (C 12-15), karta 6 (C 16-18), karta 7 (C 19-21)

Průvodce četbou Knihy života zde
Naukový průvodce Cestou dokonalosti zde
Pastorační průvodce Cestou dokonalosti
Pracovní karty k Cestě dokonalosti

Různé

V této části nabízíme jiné texty a materiály v češtině, které jsou věnovány svaté Terezii. Můžete sem přispívat i vy, pokud máte k dispozici materiály, jež odpovídají charakteru zde uveřejňovaných textů, a máte právo je zveřejnit.

S laskavým svolením redakce časopisu Salve Jesús Castellano Cervera OCD, Křesťanská modlitba - přátelství s Bohem. Nauka a poselství sv. Terezie od Ježíše zde

Zde si můžete přečíst katechezi papeže Benedikta XVI. o svaté Terezii z Ávily z 2. února 2011.

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100