klaster12.JPG

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Možnost pobytu v klášteře

V klášteře je možné strávit několik dní společně s komunitou i mimo dobu organizovaných duchovních cvičení. Tento čas lze prožít "v tichu" a také se připojit k životu a rytmu komunity. Ačkoliv jsme mužská komunita, v mnoha případech u nás pobývají i ženy, např. v rámci skupin i jednotlivě: vdané ženy, řeholnice, apod. Pokud byste tuto možnost chtěli využít, je potřeba domluvit se s převorem kláštera. (Kontakt)

"Myslím, že zkušenost ticha, byť jen na pár hodin, dává možnost setkání se sebou samým. Nabízí nám jiný úhel pohledu na vlastní život. Považuji to za součást zdravého osobnostního růstu. Není tedy pro "být v tichu" podmínka mít víru. Ta může dát tichu jen větší a hlubší rozměr. Tak bych vám tu zkušenost docela přál." (Petr Glogar ocd)


dek01dek02dek04dek03

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100