klaster13.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Pomoc pro charitu

Milí přátelé, v neděli 22. března 2020 se měla při bohoslužbách uskutečnit pravidelná sbírka na činnost charit v naší arcidiecézi. Možná jste postřehli, že pracovníci a dobrovolníci charity v současné složité situaci pracují v nelehkých podmínkách a z velké části se starají o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. S aktuálními opatřeními se ale pojí i zvýšené náklady na provoz charity. Z důvodu zrušení bohoslužeb se zmiňovaná sbírka konat nemohla. V této souvislosti Mons. Jan Balík - generální vikář a prezident Arcidiecézní charity prosí o věnování Vašeho daru přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: bankovní spojení: 749011 / 5500 variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303.

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.


Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100