klaster14.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Bohoslužby ve farnosti Slaný 10. – 17. listopadu 2019

FARNÍ KOSTEL SVATÉHO GOTHARDA


 

 

KLÁŠTERNÍ KOSTEL NEJSV. TROJICE


neděle 10. listopadu

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

9:00

Tuřany 11:00

Pozdeň 15:00

Zvoleněves 18:00

neděle 10. listopadu


32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

10:30


 

pondělí 11. listopadu

__________


pondělí 11. listopadu

Památka sv. Martina, biskupa

17:30

úterý 12. listopadu

__________


 

úterý 12. listopadu

Památka sv. Josafata,

biskupa a mučedníka

17:30

středa 13. listopadu

Památka sv. Anežky České, panny

18:00 (v kapli na faře)

17:15 Adorace Nejsvětější svátosti

středa 13. listopadu

__________

 


čtvrtek 14. listopadu

__________


 

čtvrtek 14. listopadu

SVÁTEK VŠECH SVATÝCH ŘÁDU

BOSÝCH KARMELITÁNŮ

17:30

pátek 15. listopadu

 

Pátek po 32. neděli v mezidobí

18:00


pátek 15. listopadu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Řádu bosých karmelitánů

17:30

18:15 Adorace Nejsvětější svátosti

sobota 16. listopadu

Sobota po 32. neděli v mezidobí

17:30 (v kapli na faře, s nedělní platností)

17:00 Růženec

sobota 16. listopadu

__________

 

 

neděle 17. listopadu


33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

9:00

Tuřany 11:00

Zvoleněves 18:00

neděle 17. listopadu

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

10:30Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100