klaster16.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Slavnost sv. Terezie od Ježíše (z Avily)

V úterý 15. října 2019 oslavíme slavnost zakladatelky našeho řádu slavnostní Mší sv. v 9:00 v našem klášterním kostele Nejsvětější Trojice. Účastní se jí rovněž kněží kladenského vikariátu. Všichni jste srdečně zváni. Pravidelná večerní Mše sv. v 17:30 bude rovněž ze slavnosti sv. Terezie.

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100