klaster15.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Liturgie - služby

svitek
.
ovecky

Bohoslužby ve farnosti Slaný 23. – 30. června 2019

 

FARNÍ KOSTEL SV. GOTHARDA


 

KLÁŠTERNÍ KOSTEL NEJSV. TROJICE


neděle 23.června

SLAVNOST TĚLA KRVE PÁNĚ

9:00

Tuřanay 11:00

Zvoleněves 18:00

neděle 23. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

10:30


 

pondělí 24. června

 

__________

 

pondělí 24. června

SLAVNOST NAROZENÍ

SV. JANA KŘTITELE

17:30

úterý 25. června

__________

 

 

úterý 25. června

Úterý po 12. neděli v mezidobí

17:30

18:30 Ekumenická bohoslužba

středa 26. června

Středa po 12. neděli v mezidobí

18:00 (v kapli na faře)

17:15 Adorace Nejsvětější svátosti

středa 26. června


__________

 

čtvrtek 27. června

__________

 

čtvrtek 27. června

Čtvrtek po 12. neděli v mezidobí

17:30

pátek 28. června

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

18:00

 

 

pátek 28. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO

SRDCE JEŽÍŠOVA

17:30

18:15 Adorace Nejsvětější svátosti

19:15 Nešpory

sobota 29. června

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA,

APOŠTOLŮ

17:30 (v kapli na faře)

17:00 Růženec


sobota 29. června


__________neděle 30. června

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

9:00

Tuřany 11:00

Pozdeň 15:00

Zvoleněves 18:00

neděle 30. června


13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

10:30Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100