klaster15.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Liturgie - služby

svitek
.
ovecky

Bohoslužby ve farnosti Slaný 21. – 28. dubna 2019

FARNÍ KOSTEL SVATÉHO GOTHARDA

 

KLÁŠTERNÍ KOSTEL NEJSV. TROJICE


neděle 21. dubna

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9:00

Tuřany 11:00

Zvoleněves 18:00

neděle 21. dubna

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

4:00 (Velikonoční vigilie s

udělováním iniciačných svátostí)

 

pondělí 22. dubna

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

9:00

Kvílice 11:00

 

pondělí 22. dubna


__________


 

úterý 23. dubna

__________


úterý 23. dubna

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

17:30

středa 24. dubna

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

18:00 (v kapli na faře)

17:15 Adorace Nejsvětější svátosti

středa 24. dubna

__________


čtvrtek 25. dubna

__________

 

čtvrtek 25. dubna

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

17:30

pátek 26. dubna


PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

18:00


pátek 26. dubna

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

17:30

18:15 Adorce Nejsvětější svátosti

19:15 Nešpory

sobota 27. dubna

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

17:30 (v kapli na faře, s nedělní platností)

17:00 Růženec

sobota 27. dubna


__________


neděle 28. dubna

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9:00

Tuřany 11:00

Pozdeň 15:00

Zvoleněves 18:00

neděle 28. dubna


2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

10:30Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100