klaster13.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Liturgie - služby

svitek
.
ovecky

Exercicie

Zveme Vás na exercicie „Ježíš Janova evangelia“. Pokusíme se porozumět, jakým způsobem komunita křesťanů, shromážděná kolem apoštola Jana, prožívala společenství se vzkříšeným Pánem a jakým způsobem chce evangelista pozvat do tohoto společenství také nás.

 

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100