klaster13.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Liturgie - služby

svitek
.
ovecky

Velikonoční Triduum 2018

hrob

 

 

 

 

 

Zveme Vás k účasti na letošní velikonoční liturgii:

 

Zelený čtvrtek, 29. března 2018:

mše na památku Večeře Páně (v klášteře) 19:00

adorace v getsemanské zahradě (v klášteře) 21:00

 

Velký pátek, 30. března 2018:

památka umučení Páně (v klášteře) 15:00

adorace kříže (v klášteře) 20:00

 

Bílá sobota, 31. března 2018:

neslouží se mše

 

Neděle zmrtvýchvstání, 1. dubna 2018:

velikonoční vigilie (v klášteře) 4:00

ranní chvály (v klášteře) 9:00

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100