klaster14.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Okénko do společenství

Slovo úvodem

Bratři a sestry,

Všichni dobře tušíme, že s množením nejrůznějších aktivit a iniciativ neroste automaticky kvalita našeho duchovního života. Některým z nás se dokonce může zdát, že účastí na nich, byť by šlo o aktivity, které jsou sami o sobě velmi hodnotné, přicházíme o drahocenné momenty klidu a odpočinku v kruhu našich nejbližších, o momenty, které snad stále obtížněji nacházíme. V tak „mladém“ společenství, jako je to, které se schází při našem kostele samozřejmě nutnost rozlišovat co si vlastně „mohu dovolit“ získává nepochybně zvláštní význam.

Na začátku září se nám ale přes všechny objektivní těžkosti podařilo s některými z Vás sejít a společně přemýšlet o tom, co jsme ochotni a schopni společnými silami budovat, utvářet a nabízet našemu okolí. Konečný „seznam“ je snad až překvapivě bohatý. Mnohé z aktivit už probíhají a je nač navazovat, některé další se pokusíme přivést k životu.

Přál bych nám, abychom je nevnímali jako něco, co nás zatěžuje, přetěžuje nebo čím se budeme cítit proti své vůli vázáni, ale jako nabídku, ze které si každý můžeme zkusit vybrat část, která nás může posunout o krůček dále na cestě k poznání krásy evangelia a života v jeho světle.

Ať nám Bůh na této cestě žehná!

br. Jan

Aktivity a služby během školního roku 2015/2016

Služba lektorů při nedělní mši svaté – hledáme další ochotné lektory, připravené hlásat Boží slovo.

Odpovědná osoba: Ivan Kratochvíl ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Kostelní sbor – hledáme další zpěváky ochotné podílet se na kráse sváteční liturgie.

Ministranti – uvítáme chlapce ochotné ke službě u oltáře Páně.

Odpovědná osoba: br. Jan Andil OCD ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Zpovědní služba – příležitost ke svátosti smíření každou neděli od 10:00 v klášteře. V ostatní dny na požádání.

Odpovědné osoby: P. David Peroutka ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), P. Jan Poříz ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a P. Jaroslav Suroviak ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Příprava na první sv. přijímání – pro děti starší 7 let. Obvykle v neděli po mši sv. Je třeba se přihlásit nejpozději do konce září. Případné další katecheze začnou během jara.

Odpovědná osoba: br. Jan Andil ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Příprava na biřmování – započala v průběhu srpna, ještě je možné se přidat. Na konci setkání se vždy domlouváme na termínu dalšího pokračování.

Odpovědná osoba: P. Jan Poříz ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Katecheze pro dospěléObvykle každé pondělí od 18:20. Začátek 14. září.

Odpovědné osoby: P. Jan Poříz ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a P. Jaroslav Suroviak ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).  

Náboženství pro menší děti – bohoslužby slova vždy ve středu v 17:30 v sále. Začátek 16. září.

Odpovědná osoba: P. Jan Poříz OCD ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Náboženství pro starší děti ještě v jednání. Po domluvě s P. Jaroslavem buďto v klášteře nebo společně s dětmi z farního kostela na faře u sv. Gotharda.

Odpovědná osoba: P. Jaroslav Suroviak ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Společenství mládeže­ – rádi bychom poskytli mladým prostor i duchovní podporu pro společná setkávání, modlitbu, růst ve víře.

Odpovědné osoby: Matěj Bartoň ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) za mládež, bratři Jan Andil a Jan Poříz za klášter.

Chlapská spiritualita – zveme muže ke společné modlitbě i sdílení nad Božím slovem při pravidelných měsíčních setkáních v klášteře.

Odpovědná osoba: Dalimil Bartoň ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Ženská skupina – pravidelná měsíční setkávání žen s duchovním programem. Program i místo konání upřesní odpovědná osoba.

Odpovědná osoba: Jitka Nováková ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Návštěvy vězňů v mužské věznici ve Vinařicích – každou druhou neděli v odpoledních hodinách. Je možné se podílet na přípravě a realizaci duchovního programu pro uvězněné.

Odpovědná osoba: P. Jaroslav Suroviak ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Květinová výzdoba – uvítáme také Vaši spolupráci s vnější výzdobou kostela (např. když přinesete květiny apod.). Oltář budeme zdobit vždy před nedělní bohoslužbou.

Odpovědná osoba: Ludmila Janžurová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Další jednorázové akce, jako výlety, brigády nebo duchovní obnovy, budou uveřejňovány průběžně.

Změny spojené s přesunem liturgie do kláštera během zimního období (úklid chodby, hlídání a program pro děti), budou vyhlášené na přelomu října a listopadu.

V případě zájmu o účast na programech, u nichž není stanovený konkrétní čas, kontaktujte, prosím, zodpovědnou osobu, osobně nebo na mailu!

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100