klaster16.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Liturgie - služby

svitek
.
ovecky

Vánoční liturgie 2011

akt025

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. (Iz 9,1)

Srdečně vás zveme ke slavení liturgie doby vánoční!

 

 

24.12. (sobota) putování s mudrci do Betléma 10.30 (na nádvoří)

vigilie Narození Ježíše Krista 22.00 (v kostele)
25.12. (neděle) slavnost Narození Ježíše Krista 10.30
26.12. (pondělí) svátek sv. Štěpána 10.30
1.1. (neděle) slavnost Matky Boží 10.30

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100