klaster14.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Seminář "Nalézání osobní identity"

Seminář povede O. David Peroutka z kláštera ve Slaném, který též vyučuje filosofii na FF UJEP. Bude se konat v klášteře od pátečního večera 5. 7. do neděle 7. 7. ráno.

Program zahrnuje čtyři tématická zamyšlení s navazujícími besedami. (Inspiračními zdroji jsou: Eriksonova psychologická škola, L. M. Rulla a A. Cencini, C. G. Jung, filosofie Ch. Taylora.)

V pátek večer „Fáze nalézání identity“.

V sobotu dopoledne: „Struktura já a sjednocování osobnosti“.

Odpoledne: „Od povrchového já k bytostnému já“.

Dále možnost (společné?) vycházky (např. Slánská hora s vyhlídkami…).

Večer úvod k tématu „Osobní identita a etika“ + tématický film.

Ráno po snídani závěrečné kolokvium; v případě zájmu je možné zůstat na mši (1030) a oběd.

Seminář je určen pro mladé lidi, zájemci se mohou hlásit na e-mailu kláštera (kontakt).

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100