klaster01
"Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů..."